Rörkameror
Sapos AB

Välkommen


Tack för att Ni besöker Sapos AB:s hemsida. Här visar vi lite av de produkter och tjänster vi har att erbjuda inom Visuell kontroll. Vi har marknadens bredaste utbud av Visuell inspektions utrustning i form av videoprober, boroskop, endoskop rörkameror och tankkameror.

Kummert Rörkameror

Kummert tillverkar de nest avanvcerde rörkamerorna, här finns det även flera olika mjukvaralösningar för VA & fastighets inspektion.

 

Exempel på våra olika rörkameror


Vi har nu ett nytt rörinspektionssystem med 2 olika kamera diametrar 28 respektive 56mm. Båda dessa kameror har full Pan-Tilt funktion vilket betyder att man kan både vinkla huvudet 90grader samt rotera kameran 360grader. Service och reparation gör vi här i Sverige.


Vi har sedan tidigare även de enkla Sapos PushCam finns nu i 3 olika kameradiametrar 14, 23 & 34mm. Systemen har inbyggd funktion för att spela in Video samt ta stillbilder, allt lagras på ett SD-kort. Systemen är batteridrivna och de är en perfekt lösning där man vill ha en enkel liten lättjobbad utrustning.