Kontakt

Sapos AB hjälper Er att se insidan från utsidan

Kontakt till Sapos AB Sverige.


Post address:                                                                              Leverans address:

Sapos AB                                                                                     Sapos AB

Uppsala Science Park                                                                Dag Hammarskjöldsväg 40C

751 83 Uppsala                                                                           752 37 Uppsala

Sweden                                                                                         Sweden


Telefon: +46 18 323079

Fax: +46 18 323852

E-post: info@sapos.se


Försäljning:                                                                                   Ekonomi & Administration

Pär Holman                                                                                   Karin Holman

Tel: +46702465923                                                                     Tel: +46703243079

E-post: par.holman@sapos.se                                                  E-post: karin@sapos.se
Kontakt till Sapos IVS Danmark


Försäljning

Christopher Munns

Tel: +45 24 659265

E-post: Christopher.munns@saposinspekt.dk

www.saposinspekt.dk


Your outdoor adventure starts here

8901 Marmora Road, Glasgow

+00 123456789